Vi skal bede om, at du undgår fremmøde i Lægehuset, hvis du IKKE har en tid. RING FØRST

Udeblivelser: Vi oplever dagligt udeblivelser uden afbud, hvilket er utrolig ærgerligt, da andre patienter kunne drage fordel af tiderne. 

God opførsel: Vi forventer, at du kan opføre dig ordentligt og respektfuldt over for personalet og deres faglighed. 

E-KONSULTATION.
Her kan du booke en tid eller forny din recept...

  • NYHEDER
  • PRIVATLIVSPOLITIK
  • MEDICINBESTILLING
  • BLODPRØVESVAR

NYHEDER

KÆRE PATIENTER

KOM IKKE HVIS SYMPTOMER på øvre lunftvejsinfektion, feber, hovedpine eller ondt i halsen, RING først.

KOM TIL TIDEN så der er færrest muligt ventende, vi gør os umage med at holde tiden af samme årsag.

  • AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN
  • Uddannelseslæger

AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN

Retningslinjer for udskrivelse af afhængighedsskabende medicin er dikteret af Sundhedsstyrelsen. De blev skærpet i 2014 således at:

Stk.  2.2.1 Ordination til lægens sædvanlige patienter 

"... Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet eller per telefon. "

ÅBNINGSTIDER

KONSULTATION

Konsultation KUN efter aftale:

Mandag, Tirsdag, Onsdag kl. 7.00 - 16.00

Torsdag kl. 7.00 - 19.30

Fredag kl. 7.00 - 12.00

Tidsbestilling og receptfornyelse telefonisk mellem 8:00-12:00.

TELEFONISK

Sekretariat

Dagligt mellem 8 - 12

Ved akut opstået sygdom ring kl 8 mhp. tidsbestilling

Læger

Dagligt mellem 10.00-11.00